ArticlesMediaPoems

Trondheim Poesi Café – 21. september 2023

Bli med oss på Rosendal Café for en fortryllende litterær kveld denne 21th september i 2023, når vi sier farvel til sommeren. Omfavne den koselige atmosfæren, der historier, poesi, musikk og samhold fletter seg sammen og skaper en unik og magisk kveld. Rosendal Café forvandles til en poetisk boble på østsiden av Trondheim, der alle er velkomne til å la seg begeistre av skjønnheten i litteraturen og kunsten.

Vår litterære kveld blir en feiring av mangfoldige stemmer, kulturer og positive uttrykk. Gjennom poesi, musikk og opptrinn legger vi ut på en reise av helbredelse og forståelse. Vi ønsker å skape et inkluderende rom som verdsetter fred, solidaritet, verdighet og forsoning. Vårt arrangement er åpent for alle aldre, og vi oppfordrer til dekoloniale, antirasistiske og tankevekkende bidrag. Alle språk blir omfavnet.

Selv om mikrofonen er åpen for alle deltakere, er vi henrykt over å ha noen bemerkelsesverdige kunstnere og venner som deltar på denne sjelfulle anledningen

:Frykt og bedrag: Et møte mellom poesi og musikk – en belysning av mørket – i et forsøk på heling

Tendai Angela røkkones: Bli med på en yogareise med Tendai, en erfaren yogalærer fra Zimbabwe og Norge, med en lidenskap for yogateori og somatisk helbredelse.

Raïs Neza Boneza: Vår vert for poesikafeen, en publisert poet og fredsaktivist som har reist verden rundt og delt sin visdom.

Martha Skogen: En publisert poet, forsker, designer og kunstner, som med eleganse og ynde medverter poesikafeen.

Ragnhild Avelsgaard Lien: En fortryllende lyriker og fengslende forteller.

Anders Anja Hafsmo: En poetisk stemme som resonerer med dybde og følelse.

Eva Bragstad: Avdekker ordens kraft gjennom fortryllende lyriske komposisjoner.

Nadya Blomstervik: Glede oss med sine fengslende gater rap-opptredener.

Marte Lønvik Bjørnsund vil velsigne oss med sine følelsesladde musikalske melodier som berører oss dypt.

Tor Rose Walderhaug: En fortryllende poet med en dyp forbindelse til verset.

I pausene mellom gjesteopptredener blir scenen åpnet for publikum (åpen mikrofon), slik at alle kan dele sine poetiske gaver.

Sted: Rosendal Café

Dato: 21. september 2023

Tid: 18:00

Bli med oss på dette møtestedet for å gi og motta, der kreativitet og moro deles i rikt monn.

Flere oppdateringer kommer snart, så følg med!

 

 

Trondheim Poesi Café – 21 September 2023

Join us at Rosendal Café for an enchanting literary night this 7th September 2023, as we bid farewell to summer. Embrace the cozy ambiance, where stories, poetry, music, and camaraderie intertwine to create a unique and magical evening. Rosendal Café transforms into a poetic bubble on the eastern side of Trondheim, welcoming all to indulge in the beauty of literature and art.

Our literary night will be a celebration of diverse voices, cultures, and positive expressions. Through poetry, music, and performances, we embark on a journey of healing and understanding. We strive to create an inclusive space that cherishes peace, solidarity, dignity, and reconciliation. Our event is open to all ages, and we encourage decolonial, anti-racist, and thought-provoking content. Everyone’s language is embraced.

Though the microphone is open to all attendees, we are thrilled to have some remarkable artists and friends join us on this soulful occasion:

Frykt og bedrag: Et møte mellom poesi og musikk – en belysning av mørket – i et forsøk på heling

Tendai Angela Strøkkones: Embark on a yoga voyage with Tendai, an experienced yoga teacher from Zimbabwe and Norway, with a passion for yoga theory and somatic healing.

Raïs Neza Boneza: Our host for the poetry café, a published poet, and peace activist who has traversed the globe sharing his wisdom.

Martha Skogen: A published poet, researcher, designer, and artist, who co-hosts the poetry café with eloquence and grace.

Ragnhild Avelsgaard Lien: An enchanting lyrical poet and captivating storyteller.

Anders Anja Hafsmo: A poetic voice that resonates with depth and emotion.

Eva Bragstad: Unveiling the power of words through mesmerizing lyrical compositions.

Nadya Blomstervik: Delighting us with her captivating street rap performances.

Marte Lønvik Bjørnsund  will bless us with her emotionally moving musical melodies.

Tor Rose Walderhaug: An enchanting poet with a profound connection to verse.

In between guest performances, the stage opens up to the public (open mic), allowing everyone to share their poetic gifts.

Venue: Rosendal Café

Date: 21th September 2023

Time: 18:00

Join us at this rendezvous of giving and receiving, where creativity and fun are shared abundantly.

More updates will be coming soon, so stay tuned!

 

 

Comment here