activismArticlesBooks / BøkerEnglishPoems

FØRJULSMARKED, Åpen mikrofon med bokpresentasjon / CHRISTMAS MARKET, Open mic with book presentation

Denne dagen kan du bytte, kjøpe eller gi bort gaver du ikke har brukt for.

  • Vi presenterer forfattere som har gitt ut egne bøker.
  • Vi anbefaler, selger eller gir bort brukte bøker.
  • I løpet av markedet er det åpen mikrofon for å presentere litteratur, tekst eller artikler som betyr mye for deg.
  • Alle kan ta med ting og tang de ønsker å omsette eller gi videre, til eget bruk eller julegaver.
  • Mange av oss lager produkter vi ønsker å selge, til egen inntekt eller et ideelt formål.

Fri adgang med mulighet til å kjøpe kaffe og mat i kafeen.

Sted: Stammen Café 

Dato: 2 Desember 2023

Klokka: 12:00 – 16.00

MELD interesse for å selge produkter til: eliwahre(@)hotmail.com tlf.91158467

Arrangører: Sosialistisk Forum Trondheim, Trondheim Poesi Café og Stammen Café og Bar

On this day, you can exchange, buy, or give away gifts that you haven’t used.

  • We present authors who have published their own books.
  • We recommend, sell, or give away used books.
  • During the market, there is an open microphone to present literature, texts, or articles that mean a lot to you.
  • Everyone can bring items they want to trade or pass on, for personal use or as Christmas gifts.
  • Many of us create products we want to sell for personal income or a charitable purpose.

Free admission with the option to buy coffee and food in the cafe.

Venue: Stammen Café

Date: 2 Desember 2023

Time: 12.00 -16.00

REGISTER interest in selling products at: eliwahre(@)hotmail.com , phone: 91158467.

organizers:  Sosialistisk Forum Trondheim, Trondheim Poesi Café og Stammen Café og Bar

Comment here