activismArticlesMedia

Velkommen til Trondheim Poesi Café 2024

Åpen mikrofon-kveld

Bli med oss på Rosendal Café den 28. februar 2024, for en magisk kveld dedikert til litteratur og kunst. Opplev den koselige atmosfæren der historier, poesi, musikk og fellesskap smelter sammen for å skape en unik og fortryllende kveld. Rosendal Café vil bli omgjort til en poetisk oase på østsiden av Trondheim, der alle er velkomne til å la seg inspirere av skjønnheten.

Vår litterære kveld vil feire mangfoldet av stemmer, kulturer og positive uttrykk. Gjennom poesi, musikk og forestillinger begir vi oss ut på en reise med fokus på helbredelse og forståelse. Vi har som mål å skape et inkluderende rom som verdsetter fred, solidaritet, verdighet og forsoning. Vårt arrangement er åpent for alle aldre, og vi oppfordrer til bidrag som er avkoloniale, antirasistiske og tankevekkende. Alle språk er hjertelig velkomne.

Vil du få folk til å le? Opptre med en sang? Eller dele noe fra hjertet? Nå er sjansen din! Vi dedikerer en kveld til det talte ordet – poesi, prosa, kunst, musikk og alt imellom. Alle stemmer er velkomne! Caféen tilbyr to mikrofoner og muligheten for enkel musikkavspilling. Vennligst ikke nøl med å sende oss en melding på forhånd hvis du kommer med et band eller har andre tekniske behov. Hvis du ikke er (ennå) en som leser diktene dine for alle å høre, kan du enkelt lene deg tilbake og nyte hva kvelden har å tilby! Dette arrangementet er i samarbeid med Rosendal Café.

Sted: Rosendal Kafé

Kl. 19.00

 

Karibu! Bienvenue! مرحباً soo dhawoow स्वागत 欢迎

 

 

 

 

Comments (1)

 1. Hei! “Good evening, everyone! Welcome to our Open Mic Night here at Rosendal Café. On February 28, 2024, and we’re thrilled to have you join us for a magical evening dedicated to literature and the arts.”

  – “What can we expect tonight?”

  “You’re in for a treat! Imagine a cozy atmosphere where stories, poetry, music, and community blend together, creating a unique and enchanting evening. Rosendal Café is transformed into a poetic oasis right here on the east side of Trondheim, where everyone is welcome to be inspired by beauty.”

  – “Sounds wonderful! Right, so what’s the theme for the evening?”

  “Our literary night celebrates a diversity of voices, cultures, and positive expressions. Through poetry, music, and performances, we embark on a journey focused on healing and understanding. We aim to create an inclusive space that values peace, solidarity, dignity, and reconciliation. This event is open to all ages, and we encourage contributions that are decolonial, anti-racist, and thought-provoking. All languages are warmly welcomed.”

  – “Can I perform tonight?”

  “Absolutely! Whether you want to make people laugh, perform a song, or share something from the heart, now is your chance. We dedicate this evening to the spoken word – poetry, prose, art, music, and everything in between. All voices are welcome! The café offers two microphones and the possibility for simple music playback. Please don’t hesitate to send us a message in advance if you’re coming with a band or have other technical needs. And if you’re not ready to read your poems aloud just yet, you can simply sit back and enjoy what the evening has to offer! This event is in collaboration with Rosendal Café.”

  – “Where and when does it all happen?”

  “Right here at Rosendal Café, starting at 7 PM. We can’t wait to see you and your talents shine tonight. Let’s make this an unforgettable evening of literature, art, and community!”

Comment here